Cóipcheart - cad é, conas é a fháil agus é a chosaint?

Íomhánna cruthaitheacha, smaointe ealaíne, coincheapa eolaíocha i bpróiseas gníomhaíocht chruthaitheach an duine, iolraithe ag inspioráid, dul i mbun oibre. I láthair na huaire nuair a dhéantar smaointe a ionchorprú i ndáiríre agus foirm ábhartha a fháil i bhfoirm obair eolaíoch nó saothar ealaíne, eascraíonn cóipcheart.

Cad is cóipcheart ann?

Is é an obair a chruthaigh an t-údar a mhaoin. Agus nuair a bhíonn an labhairt faoi cheart úinéireachta, tosaíonn an dlí ag feidhmiú. Cóipcheart - is iad seo náirmí sibhialta a rialaíonn caidrimh agus rialáiltear iompar na bpáirtithe comhionanna i réimse na maoine intleachtúla. Is ábhar í cruthaitheoir aon oibre, agus is é cuspóir cóipchirt é an obair intleachtúil.

Gnéithe cóipchirt:

 1. Más é an obair chruthaitheach ná cur i bhfeidhm ordú nó sannadh ón bhfostóir, is é an custaiméir nó an fostóir an sealbhóir cóipchirt.
 2. Má cheannaíonn stáisiúin raidió agus cainéil teilifíse cearta eisiacha chun ábhar fuaime nó físeáin a úsáid, tá sé de cheart acu cosc ​​a chur ar a n-atáirgeadh a gcuid craolta ar chainéil eile. Nó an taibheoir, ar a bhealach féin, ag athrú an obair cheoil aitheanta cheana féin, faigheann cóipcheart ar an socrú. Tugadh "cearta gaolmhara" ar an norm seo.

Cóipcheart ar an Idirlíon

Ní cuma an gcuirtear táirge cruthaitheach ar pháipéar nó ar mheáin leictreonacha. In aon chás, tá sé faoi réir cóipchirt. Dá bhrí sin, is fearr go bhfuil oibreacha cruthaitheacha agus cosanta de réir dlí ag gach téacs, fuaime, grianghraf agus físeán a chuirtear ar fáil ar an Idirlíon. Go deimhin, is é an sárú ar chóipcheart ar an Idirlíon an rud is coitianta, is gnách agus is deacair é a chruthú.

Cuspóirí cóipchirt

Bíonn smaointe agus smaointe mar chuspóirí cóipchirt, nuair is féidir iad a fheiceáil, a chloisteáil nó a bhraith. I bhfocail eile, nuair a fhaigheann siad an fhoirm oibiachtúil:

Tá gach rud faoi réir cóipchirt eisiach, rud a ráthaíonn do chruthaitheoirí nó úinéirí cearta chun úsáid oibreacha cruthaitheacha a rialú agus ioncam a fháil óna úsáid tráchtála. Dá bhrí sin, is é an ceart eisiach an ceart maoine, ar a bhfuil leas ábhartha an ábhair ag brath go díreach.

Cineálacha cóipcheart

Braitheann an coincheap maidir le ráthaíochtaí cóipchirt:

Mar a luadh cheana féin, is é an dlí maoine cóipchirt an ceart ioncam a fháil:

 1. Tá an táirge cruthaitheach i maoin phearsanta an údair. Is féidir leis é a bhaint amach ar a shon féin agus brabús a dhéanamh.
 2. Tá sé de cheart ag an cruthaitheoir na cearta ar an obair a aistriú chuig tríú páirtithe le húsáid tráchtála. Sa chás seo, íocann sé luach saothair.

Ní bhíonn téarma ag cearta pearsanta, ní féidir iad a chur inghlactha, agus ní féidir iad a aistriú chuig duine ar bith agus faoi chúinsí ar bith:

 1. Tá an t-údar ráthaithe an ceart a rún a chruthú, nó é a fhoilsiú.
 2. Féadfaidh an t-údar aon uair an obair a aistrítear chuig na ceannaitheoirí a tharraingt siar, ag diúltú é a dháileadh. Ag an am céanna, tá sé de dhualgas air costais a chlúdach agus caillteanais a chúiteamh.
 3. Tá sé de cheart ag an údar an obair a shíniú lena ainm féin, é a fhoilsiú gan ainm, nó ainmní a úsáid.
 4. Níl athrú ceart ag an údar. Tá ainm an chruthaitheora faoi chosaint dlí. Tá toirmeasc ar fhoilsiú na hoibre le léiriú duine eile mar an t-údar.
 5. Tá aon táirge cruthaitheach dosháraithe. (Ní féidir leat tuairimí san téacs a chur san áireamh, prolog nó epilogue a chur leis).
 6. Athruithe agus falsifications a thoirmeasc, gan cháil agus ainm an údair a dhíspreagadh.

Conas ceadúnais a fháil?

Ní cheanglaítear clárú cóipchirt i gCónaidhm na Rúise. Mar sin féin, nuair atá údarás á chinneadh á threorú, tá an dlí faoi threoir fianaise dhoiciméadach ar an tosaíocht, de réir an phrionsabail "a chláraigh an t-obair, an duine agus an t-údar an chéad uair". Tá sé tábhachtach go mbeadh a fhios ag daoine cruthaitheacha conas dea-chóipcheart a dhearadh (seicheamh gníomhartha):

 1. Achomharc chuig Cumann Údar na Rúise nó chuig an nótaire le hiarratas ar phaitinn a fháil d'aon táirge cruthaitheach.
 2. Cóipeanna den táirge seo, a grianghraif nó teistiméireachtaí físe a aistriú chuig an údarás cuntasaíochta.
 3. I gcásanna áirithe, cuirfear faisnéis ar fáil i doiciméid an údair maidir leis an alias a úsáidtear.
 4. Dleacht stáit nó seirbhísí an chláraitheora a íoc.
 5. Doiciméid a fháil ag daingniú údar.

Téarma bhailíochta cóipchirt

Is é Cód Sibhialta Chónaidhm na Rúise a ráthóidh comhlíonadh cóipchirt. Is é an dlí a chinnfidh tréimhse a bhailíochta freisin:

 1. Baineann cearta pearsanta le pearsantacht an údair, dá bhrí sin tá a ngníomhaíocht teoranta faoi thráth a shaol.
 2. Is é an eisceacht ná údar agus dosháraitheacht na hoibre. Níl na normaí seo ceangailteach go dlíthiúil.
 3. Leathnaíodh éifeacht na cearta maoine tar éis bháis an údair ar feadh 70 bliain eile. Ansin bíonn an obair mar mhaoin phoiblí. Baintear srianta ar a úsáid phoiblí.

Conas gan sárú ar chóipcheart?

Le teacht an Idirlín, chuaigh sárú cóipchirt i dhá phríomh-ordachán:

Chun "píoráideacht fíorúil" a sheachaint, ba chóir duit:

Conas ceartúnais a chosaint?

Tá treoir dhá bhealach ag cosaint cóipchirt:

 1. Is é ceann amháin ráthaíochtaí stáit trí reachtaíocht.
 2. Is é an ceann eile an cumas atá ag an údar an tosaíocht a chruthú chun obair a chruthú.

Modhanna cosanta cóipchirt:

 1. Cead dlíthiúil do na húdaráis bhreithiúnacha maidir le haitheantas a thabhairt don údar, do dhíothú góchumtha, cúiteamh ar ábhar agus damáiste morálta.
 2. Socraigh dáta cruthú na hoibre ag an nótaire.
 3. Na meáin a thosú (a stóráil) le faisnéis faoin obair nó an obair féin in oifig na nótaire nó san RAO.
 4. Ag ullmhú an phrótacail iniúchta ar an leathanach Idirlín ag an nótaire, go litriúil "cad a fheiceann mé, scríobh mé".