Pinsinéirí oibre

Níl sé iontas ar bith go bhfuil an oiread sin de phinsinéirí oibre sa lá atá inniu inár dtír. Ar an drochuair, níl méid na bpinsean in ann freastal ar riachtanais uile duine i gcónaí. Dá bhrí sin, déanann a lán scortha iarracht fanacht ar a n-ionad oibre roimhe seo, ar a laghad le haghaidh post páirtaimseartha nó má tá siad ag lorg post nua.

Is saoránaigh iad pinsinéirí oibre a fhaigheann pinsean de réir aoise, ach ag an am céanna tá post acu agus pá a fháil. Ag an am céanna tá siad i dteideal buntáistí áirithe a fháil ar phinsinéirí oibre, agus tá dlí speisialta ann freisin maidir le pinsinéirí oibre, a chinneann an méid pinsin agus pá. Bímid ag féachaint an bhféadfaidh pinsinéirí oibriú de réir na reachtaíochta atá ann faoi láthair, conas agus cén áit a n-oibríonn siad le pinsinéir, d'fhonn a n-ioncam a mhéadú thar scor.

Cearta pinsinéara oibre

Cinnfidh cearta pinsinéara oibre cibé an féidir oibriú le pinsinéirí, agus freisin na coinníollacha a dhéanfar íocaíochtaí pinsin agus pá.

 1. Ní chiallaíonn duine aois d'aois scoir a dhífhostú láithreach ón obair. Ní féidir pinsinéir oibre a dhíbhe ach amháin ar chúiseanna ginearálta de réir an Chóid Oibreachais.
 2. Déantar íocaíochtaí pinsin do phinsinéirí oibre gan aon srianta.
 3. Is féidir le duine a shroich aois scoir scor ón obair mar gheall ar scor.
 4. Is féidir le pinsinéir post a fháil gan aon srianta, is é conradh fostaíochta a chinnfidh fostaíocht.
 5. Is féidir le pinsinéir obair pháirtaimseartha freisin.
 6. Tugtar cead do phinsinéirí oibre gach bliain agus íoctar í.
 7. Íoctar na pinsinéirí atá ag obair tinn ar théarmaí ginearálta, gan aon srianta.

Ríomh pinsin agus sochair

I measc na buntáistí a thugtar don chatagóir seo saoránach, tá pinsean breise ann freisin do phinsinéirí oibre. D'fhonn an liúntas seo a fháil, chomh maith leis an méid iomlán atá dlite le híoc, tá sé riachtanach go mbeadh a fhios agat conas a dhéantar an pinsean a chur in iúl do phinsinéirí oibre. Déantar athríomh ar phinsin gach uair a bunaítear leibhéal cothaithe nua, ag tosú ón lá a fhaomhadh é. Déantar an pinsean a athríomh de réir mhéid an phá. Tarraingítear siar liúntais agus iarmhuirir shóisialta chuig pinsin má tá an pinsinéir fostaithe. Déantar athríomh an phinsin do phinsinéirí oibre a dhéanamh tar éis dífhostú ar bhonn mhéid an íosta cothaithe.

Ar leithligh is gá a rá faoi phinsin eolaíochta. Íoctar pinsin eolaíoch speisialta do shaoránaigh a oibríonn i réimse an oideachais, a shroich aois scoir agus a leanann siad ag obair. De ghnáth, is é méid an phinsin sin ná thart ar 80% den tuarastal a fuair taighdeoir sula scoir sé. Tá íocaíochtaí breise ann freisin leis an bpinsean ar feadh fad na hoibre eolaíochta, don chéim agus don teideal, etc.

Tá a saintréithe féin ag buntáistí do phinsinéirí oibre. Go bunúsach, tá na sochair seo coitianta do gach catagóir oibrithe a bhfuil aois scoir bainte amach acu. Is féidir sochair do phinsinéirí a bhunú, ní hamháin ag an leibhéal náisiúnta, ach freisin ag leibhéal na rialtais áitiúil.

 1. Díolmhaítear pinsinéirí ó cháin a íoc ar thalamh, foirgnimh nó áitribh.
 2. Tá sé de cheart ag pinsinéirí taisteal saor in aisce ar iompar poiblí.
 3. Tá an ceart ag pinsinéirí oibre saoire breise gan íoc ar feadh suas le 14 lá féilire in aghaidh na bliana.
 4. Tá sé de cheart ag pinsinéirí a sheirbheáil sna clinicí othair seachtracha ina raibh siad cláraithe le linn na hoibre.
 5. Buntáistí maidir le cóireáil Spa a cheapadh.
 6. Seirbhís tosaíochta in institiúidí leighis, ag an ospidéal.